Breaking Travel News

Anthony Khoo, senior vice president brand & marketing, The Ascott

Anthony Khoo, senior vice president brand & marketing, The Ascott, talks to Breaking Travel News on Day 1, at ITB 2014.